Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

L’informem que, per a enviar informació a través dels diferents formularis d’aquest lloc web, és necessari que ens proporcioni determinades dades de caràcter personal. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de  Joan Ballespí Querol, d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita.
Aquests es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat demanades a l’Usuari. Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedides, segons consta en l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’afectat.
L’usuari queda, igualment, informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·llació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, es podrà dirigir a la següent adreça: C/ Provença 288 de Barcelona 08008.

Propietat intel·lectual

Tots els dissenys, il·lustracions, fotografies, imatges i qualsevol altre element integrant de la web són propietat de PROENS. Aquesta web ha estat dissenyada amb el propòsit de fer accessible la informació als productes de PROENS, de manera que la còpia o l’ús de part o la totalitat del contingut de la web: www.proens.cat serà perseguit legalment. En aquest sentit, queda expressament prohibida la reproducció, publicació, transmissió, modificació o distribució per qualsevol mitjà del contingut que componen aquesta pàgina web.

Altres dades d’interès

En aquest lloc web, les “cookies” o galetes només es fan servir amb finalitats estadístiques per millorar el servei al visitant.