Locals comercials en venda i lloguer, de 55 a 250 m2 (dos nivells/plantes), a Crta Manresa – Solsona – PR1092

SOLSONA, CARRETERA MANRESA 40 L5

  • Metres útils: 250 m2

Descripció

Local comercial de 250 m2 en total, situat a la Crta Manresa 40 de Solsona, amb dos nivells/plantes amb possibilitat d´unir-les mitjançant escala o bé independitzar-les (llogar-les per separat). Previsió d´espai per instal·lar montacàrregues si s´escau, previsió de desguassos i ventilacions, inclòs sortida de fums fins a coberta. Nivell superior de 55 m2, amb accés des de Crta Manresa (portes d´al·lumini i vidre, accés peatonal); nivell inferior de 195 m2 amb accés des del C/Jaume Costa (Camp del Molí), amb possibilitat d´instal·lar porta gran per accés de vehicles.

Possibilitat de lloguer o compra per separat:

Local nivell superior (Crta Manresa): 55 m2

Preu venda: 48.000 €

Lloguer: 300 €

Lloguer opció compra: Entrada de 3.000 € i preu final de 51.500 €

Local nivell inferior (C/Jaume Costa): 195 m2

Preu venda: 78.000 €

Lloguer: 350 €

Lloguer opció compra: Entrada de 3.000 € i preu final de 81.500 €

Preu venda: 119.000 €

Preu lloguer: 580 €

Fiança: 2 MENSUALITATS = 1060 €

Opció compra:

Entrada: 4.000 €

P. final: 124.950 €