Locals comercials en venda i lloguer, de 177 a 452 m2 (dos nivells/plantes), a Crta Manresa – Solsona – PR1110

SOLSONA, CARRETERA MANRESA 40 L6

  • Metros útils: 451 m2

Descripció

Local comercial de 451,7 m2 en total, situat a la Crta Manresa 40 de Solsona, cantoner, amb molta façana vidrada i amb dos nivells/plantes amb possibilitat d´unir-les mitjançant escala o bé independitzar-les (comprar o llogar per separat). Previsió d´espai per instal·lar muntacàrregues si s´escau, previsió de desguassos i ventilacions, inclòs sortida de fums fins a coberta. Nivell superior de 176,7 m2, amb accés des de Crta Manresa (portes d´al·lumini i vidre, accés peatonal); nivell inferior de 275 m2 amb accés des del C/Jaume Costa (Camp del Molí), amb possibilitat d´instal·lar porta gran per accés de vehicles.

Possibilitat de lloguer o compra per separat:

Local nivell superior (Crta Manresa): 176,7 m2

Preu venda: 198.000 €

Lloguer: 1000 €

Lloguer opció compra: Entrada de 7.000 € i preu final de 207.500 €

Local nivell inferior (C/Jaume Costa): 275 m2

Preu venda: 114.000 €

Lloguer: 600 €

Lloguer opció compra: Entrada de 4.000 € i preu final de 119.700 €

Preu venda: 306.000 €

Preu lloguer: 1.600 €

Fiança: 2 MENSUALITATS = 3200 €

Opció compra:

Entrada: 10.000 €

P. final: 321.300 €